Designfakulteten, KTH, presentationsbroschyr

En del av material för Designfakulteten.