KTH Designfakulteten i samarbete med Cumulus designkonferenser

Logoförslagen med motivering. Justerades senare.