Stadsbyggnad, facktidning, form & original

32 sidor form och layout tillsammans med redaktör Stefan Ljung, uppdrag för Annonssäljarna.Stadsbyggnad2-15-www