Utformning av logotyp Ö-service

Service av alla de slag  i skärgården, lätt att förstå av logotypens utformning.